คลังข่าว
ChulaBME OPEN HOUSE 2018


นิทรรศการผลงานวิจัยจากหลักสูตรสหสาขาวิศวกรรมชีเวช ณ ชั้น 1 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 - 16.00 น และ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 - 12.00 น